ASIMETRIČNI CILINDRI SA DUGMETOM (DUGME NA KRAĆOJ STRANI)